Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Naše mateřská škola je v období od 1.9.2021 do 30.6.2023 zapojena do projektu:

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony pro MŠ a ZŠ III.“

Projekt nese název ,,Vzděláváním ke vzdělání v Mateřské škole Obrnice 3 “, s reg. číslem : CZ .02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022717