Aplikace pro omlouvání dětí a nejen to……

Milí rodiče,

od září 2021 spouštíme novou aplikaci pro snadnou komunikaci mezi školou a rodiči. Bližší informace obdržíte na třídních schůzkách a v přiloženém letáku.

Letak NAŠE MŠ