Pohádky u Medvědů

Pomocí pohádky rozvíjíme nejenom čtenářskou, ale také matematickou gramotnost.