Informace k zápisu dětí do ZŠ na školní rok 2020/2021

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

Mírová 167, 435 21 Obrnice

IČO: 70982236

Telefon: 476 118 012, 476 107 985

Datové schránky: tb3mqdk

e-mail:  reditel@zsobrnice.cz     www.zsobrnice.cz

 

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu

k povinné školní docházce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, pouze s jedním zákonným zástupcem.

 

Zapisovat se budou děti narozené v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti,

které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Zápisy proběhnou 6. – 8. dubna od 8:00 – 13:00 hodin takto:

 1. Bez přítomnosti dětí.
 2. Proběhne pouze formální část zápisu, bez motivační části.
 3. Žádost o přijetí k povinné školní docházceDotazník k zápisu si můžete stáhnout z našich webových stránek. Rodiče s trvalým bydlištěm v Obrnicích obdrží dokumenty v obálce do řádně označené poštovní schránky.
 4. Zákonní zástupci, kteří mají možnost, pošlou škole dokumentaci nezbytnou k přijetí dítěte elektronicky. Pokud zákonný zástupce zašle uvedenou dokumentaci elektronicky, může tak učinit do datové schránky školy nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 5. Vyplněnou přihlášku je možné škole poslat také poštou, 30.4.2020 musí být již doručeno škole!
 6. Škola vyžaduje doložení rodných listů dětí, stačí prostou kopií dálkovým způsobem, bude vrácena při převzetí Rozhodnutí o přijetí. Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 7. Zákonní zástupci, kteří nemají možnost zaslat dokumentaci škole elektronicky ani poštou, se dostaví do školy fyzicky, s již vyplněnými dokumenty, občanským průkazem a rodným listem dítěte v termínech 6. – 8. dubna od 8:00 – 13:00 hodin.
 8. Je nutné se předem domluvit na tel. č. 476 118 012, abychom zamezili shromažďování osob.
 9. Do dotazníku nám prosím uveďte Vaše platné číslo mobilního telefonu nebo e-mail. Sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
 10. Zápisy se uskuteční ve vstupním vestibulu školy (šatny).
 11. Zákonní zástupci budou do budovy školy vpouštěni tak, aby zápisového místa byla vždy v danou chvíli spolu se zapisujícím pedagogem přítomna pouze jedna další osoba.
 12. Po skončení mimořádného opatření uskutečníme Den otevřených dveří a schůzku s rodiči budoucích prvňáčků, kde obdržíte další informace. Sledujte WEB školy.

 

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2020 do 31. května 2020. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2020 !!!

http://www.zsobrnice.cz/stranka–53