Rozvíjíme digitální kompetence

Ve vzdělávání propojujeme digitální technologie- práce s tabletem není hračka….musíme přemýšlet a tvořit….tentokrát byly činnosti zaměřeny na matematickou gramotnost.