Seznam dětí (pod registračními čísly), které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019

rozhodnuti_seznam_prijatych