Svět kolem nás u Medvědů- fotografování, práce s digitální lupou

Tentokrát poznávaly děti z medvědů přírodu pomocí digitální lupy. Přírodu dokumentovaly  fotoaparátem.  Děti již ovládají digitální technologie jako jsou fotoaparát, tablet, digitální lupu a interaktivní panel. Děkuji paní učitelkám, že jim poznávání světa umožňují i tímto způsobem.