Učíme v souvislostech- téma Perníková chaloupka

Dětem předkládáme ke zpracování témata v souvislostech. Pomocí prožitkového učení propojujeme čtenářskou, digitální i matematickou gramotnost.