Vstup do MŠ od 1.11.2021

Dle mimořádného nařízení je vstup do budovy povolen pouze osobě se zakrytými ústy a to RESPIRÁTOREM.

Ředitelka školy povoluje vstup do budovy pouze jednomu zákonnému zástupci daného dítěte. Vstup není povolen sourozencům ani jiným rodinným příslušníkům.

Děkujeme za spolupráci, opatrujte se.