Co nabízí naše škola

Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

 

Co nabízíme dětem a jejich rodičům?

Vzdělávání  podle programu ZAČÍT SPOLU https://www.zacitspolu.eu/

Klademe důraz na spolupráci s rodinnou

Pohodové a klidné prostředí.
Harmonické vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči i veřejností.
Činnosti vedoucí k radostnému prožívání.
Oslavy narozenin dětí.
Individuální přístup k dětem.
Pěstování zdravých stravovacích návyků – vycházíme vstříc rodičům vyžadujícím speciální skladbu jídelníčku pro své dítě (alergie, diety, apod. – podložené lékařským doporučením).
Činnosti směřující k prevenci sociálně patologických jevů.
Rozvíjení enviromentálních vztahů vedoucí k ochraně životního prostředí.
Vedení dětí k dodržování pitného režimu.
Postupný adaptační program vycházející z individuálních požadavků dětí a rodičů.
Kontakt s rodiči na akcích školy – podzimní dílny, vánoční posezení, odemykání zahrady, loučení s předškoláky, buřtíkování… apod.
Podnětné a obsahově bohaté prostředí pro Vaše děti.
Divadelní představení.
Logopedická a speciálně pedagogická preventivní činnost.

Vzděláváme v souvislostech, podporujeme digitální, matematickou i čtenářskou gramotnost.

Učíme pro praktický život.

Účast dětí v různých typech výtvarných soutěží, sportovních závodů a turnajů.

 

Mateřská škola se nachází na sídlišti v Obrnicích. Mateřská škola je dostupná veřejné autobusové dopravě, městské hromadné dopravě.

Při návštěvě naší mateřské školy jistě nepřehlédnete zahradu se spoustou zeleně . Pro hry dětí je zde instalována řada dětských herních prvků, splňující přísná bezpečnostní hlediska. Postupně se snažíme vybudovat další prvky, prostor pro míčové hry.

Budova naší MŠ je v provozu od roku 1976 a v letech 2008 prošla kompletní rekonstrukcí v rámci projektu ,,Snížení energetické náročnosti“.

Během poslední  pěti let došlo ke kompletní výměně podlahových krytin, byl zakoupen nový nábytek do tříd.

Proběhla celková rekonstrukce elektroinstalace v provozní části budovy spolu s vybudováním nové moderní prádelny a nové moderní školní kuchyně.

V mateřské škole podporujeme zdravý životní styl a věnujeme velkou pozornost prevenci patologických jevů.

 

A co Vás čeká uvnitř budovy?

Vstřícný a profesionální personál, jak pedagogický (8), tak provozní (4).

  • všechny paní učitelky mají odborné vzdělání, doplněné dalším pedagogickým vzděláváním
  • ředitelka MŠ a další paní učitelky mají  vysokoškolské pedagogické vzdělání rozšířené o speciální pedagogiku
  • tři učitelky mají vzdělání logopedického asistenta
  • do naší mateřské školy přijímáme i děti cizince, děti s potřebou podpůrných opatření, děti mimořádně nadané, s dětmi pracujeme dle individuálních vzdělávacích plánů

3 věkově smíšené třídy, celkem pro 72 dětí

  • BERUŠKY
  • SLŮŇATA
  • MEDVĚDI

 

Nadstandardní činnosti

Rozvoj matematických, digitálních a logických dovedností- spolupracujeme s Menzou ČR- pravidelně se zúčastňujeme vypsané olympiády www.mensa.cz

http://ww.mensa.cz

Pečujeme společně o školní zahradu- pěstujeme bylinky, dýně, květiny, zeleninu

Hrajeme na flétnu

Hrajeme si se slovíčky – rozvíjíme slovní zásobu- zajišťujeme logopedickou prevenci

Podněcujeme hudební a výtvarné schopnosti našich dětí- zúčastňujeme se celostátních výtvarných soutěží

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost nejen celostátním projektem “Celé Česko čte dětem” ale i místním “Babičko, dědečku, přečti mi pohádku” http://www.celeceskoctedetem.cz

Učíme se bruslit

Pracujeme s keramickou hlínou

Rozvíjíme digitální kompetence jak u dětí tak rodičů a ostatních zájemců

Dále úzce spolupracujeme se Základní školou v Obrnicích, OCSS Obrnice, Pedagogicko psychologickou poradnou Ústeckého kraje,  Speciální pedagogické centrum Měcholupy, Speciální pedagogické centrum Praha,  Městská policie Most,  PČR – odborem preventivní činnosti, NPI- pilotní škola projektu PPUČ 

http://www.ppuc.cz

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726

Jsme členy spolku Platforma pro včasnou péči https://vcasnapece.cz/