Co nabízí naše škola

Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

Mateřská škola se nachází na sídlišti v Obrnicích. Mateřská škola je dostupná veřejné autobusové dopravě, městské hromadné dopravě.

Při návštěvě naší mateřské školy jistě nepřehlédnete zahradu se spoustou zeleně . Pro hry dětí je zde instalována řada dětských herních prvků, splňující přísná bezpečnostní hlediska. Postupně se snažíme vybudovat další prvky, prostor pro míčové hry.

Budova naší MŠ je v provozu od roku 1976 a v letech 2008 prošla kompletní rekonstrukcí v rámci projektu ,,Snížení energetické náročnosti“.

Během poslední  pěti let došlo ke kompletní výměně podlahových krytin, byl zakoupen nový nábytek do tříd.

Proběhla celková rekonstrukce elektroinstalace v provozní části budovy spolu s vybudováním nové moderní prádelny a nové moderní školní kuchyně.

V mateřské škole podporujeme zdravý životní styl a věnujeme velkou pozornost prevenci patologických jevů.

A co Vás čeká uvnitř budovy?

Vstřícný a profesionální personál, jak pedagogický (8), tak provozní (4).

  • všechny paní učitelky mají odborné vzdělání, doplněné dalším pedagogickým vzděláváním
  • ředitelka MŠ a další paní učitelky mají  vysokoškolské pedagogické vzdělání rozšířené o speciální pedagogiku
  • tři učitelky mají vzdělání logopedického asistenta
  • do naší mateřské školy přijímáme i děti s potřebou podpůrných opatření, děti mimořádně nadané, s dětmi pracujeme dle individuálních vzdělávacích plánůi

3 věkově smíšené třídy, celkem pro 72 dětí

  • BERUŠKY
  • SLŮŇATA
  • MEDVĚDI

Co nabízíme dětem a jejich rodičům?

Pohodové a klidné prostředí.
Harmonické vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči i veřejností.
Činnosti vedoucí k radostnému prožívání.
Oslavy narozenin dětí.
Individuální přístup k dětem.
Pěstování zdravých stravovacích návyků – vycházíme vstříc rodičům vyžadujícím speciální skladbu jídelníčku pro své dítě (alergie, diety, apod. – podložené lékařským doporučením).
Činnosti směřující k prevenci sociálně patologických jevů.
Rozvíjení enviromentálních vztahů vedoucí k ochraně životního prostředí.
Vedení dětí k dodržování pitného režimu.
Postupný adaptační program vycházející z individuálních požadavků dětí a rodičů.
Kontakt s rodiči na akcích školy – podzimní dílny, vánoční posezení, odemykání zahrady, loučení s předškoláky, buřtíkování… apod.
Podnětné a obsahově bohaté prostředí pro Vaše děti.
Divadelní představení.
Logopedická a speciálně pedagogická preventivní činnost.

Účast dětí v různých typech výtvarných soutěží, sportovních závodů a turnajů.
Vzdělávací činnosti na interaktivní tabuli.

Nadstandardní činnosti

Malí hraví počtáři – rozvoj matematických dovedností a logického myšlení

Malý zahradník

Veselá písnička – hra na flétnu

Hrajeme si se slovíčky – rozvoj jazykových dovedností

Malované písničky – hudební a výtvarné tvoření

Malý čtenář – rozvoj čtenářské gramotnosti

Dále úzce spolupracujeme se Základní školou v Obrnicích, OCSS Obrnice, PPPÚK, SPC Měcholupy, SPC Praha,  MP, PČR – odborem preventivní činnosti a další