Naši zaměstnanci

Ve školním roce 2020/2021 o Vaše děti s láskou pečují:

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ – speciální pedagog,  reditel@msobrnice.cz

Bc. Martina Honová, DiS. – učitelka, ředitelkou pověřená k zastupování

Mgr. Tereza Žídelová – učitelka

Anita Havránková, DiS. –  učitelka, speciální pedagog

Monika Holá, DiS. – učitelka

Bc. Monika Baumannová – učitelka

Martina Dolejší – asistentka pedagoga

Nepedagogiští zaměstnanci:

Bc. Lenka Zárubová – ekonom školy, personalista, ekonom@msobrnice.cz

Ing. Anita Vejlupková DiS. – pověřenec pro ochranu osobních údajů

Simona Nekvindová– provozní zaměstnanec

Kamila Zikánová – kuchařka

Jana Tesárková