Naši zaměstnanci

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 o Vaše děti s láskou pečují:

 

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ – speciální pedagog,  reditel@msobrnice.cz

Bc. Martina Honová, DiS. – učitelka, zástupkyně ředitelky

Bc. Tereza Žídelová – učitelka

Anita Havránková, DiS. –  učitelka, speciální pedagog

Zdeňka Pechanová- učitelka

Monika Holá – učitelka

Tereza Sihlovcová- asistentka pedagoga

Monika Baumannová – asistentka pedagoga

Martina Dolejší – asistentka pedagoga

 

Nepedagogiští zaměstnanci:

Bc. Lenka Zárubová – ekonom školy, personalista, ekonom@msobrnice.cz

Ing. Anita Vejlupková DiS. – pověřenec pro ochranu osobních údajů

Simona Nekvindová– provozní zaměstnanec

Monika Müllerová – kuchařka

Miluška Netolická – kuchařka