Naši zaměstnanci

Ve školním roce 2023/2024 o Vaše děti s láskou pečují:

Pedagogičtí pracovníci- učitelky

Mgr. Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ – speciální pedagog,  reditel@msobrnice.cz

Lenka Kořínková– učitelka, ředitelkou pověřená k zastupování

Romana Janderová– učitelka

Havránková Anita, DiS. –  učitelka, speciální pedagog

Mgr.  Žídelová Tereza – učitelka

Bc. Barbora Lecková – učitelka

Dominika Příhodová – učitelka

 

Pedagogičtí pracovníci– asistentky pedagoga

Jana Mašková

Dominika Příhodová

 

Nepedagogiští zaměstnanci:

Bc. Lenka Zárubová – ekonom školy, personalista, ekonom@msobrnice.cz

Ing. Aneta Vejlupková DiS. – pověřenec pro ochranu osobních údajů

Simona Nekvindová– provozní zaměstnanec

Kamila Zikánová – kuchařka

Iveta Petrlíková – kuchařka