Naši zaměstnanci

Ve školním roce 2021/2022 o Vaše děti s láskou pečují:

Pedagogičtí pracovníci- učitelky

Mgr. Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ – speciální pedagog,  reditel@msobrnice.cz

Bc. Martina Honová, DiS. – učitelka, ředitelkou pověřená k zastupování, speciální pedagog

Bc. Baumannová Monika– učitelka

Havránková Anita, DiS. –  učitelka, speciální pedagog

Holá Monika, DiS. – učitelka

Mgr.  Žídelová Tereza – učitelka

Tišáková Barbora- učitelka

Pedagogičtí pracovníci– asistentky pedagoga

Baumannová Zuzana

Tišáková Barbora

Nepedagogiští zaměstnanci:

Bc. Lenka Zárubová – ekonom školy, personalista, ekonom@msobrnice.cz

Ing. Anita Vejlupková DiS. – pověřenec pro ochranu osobních údajů

Baumannová Zuzana – školní asistent

Simona Nekvindová– provozní zaměstnanec

Kamila Zikánová – kuchařka

2021/2022