Naši zaměstnanci

Ve školním roce 2020/2021 o Vaše děti s láskou pečují:

Pedagogičtí pracovníci- učitelky

Mgr. Vladimíra Pechanová, ředitelka MŠ – speciální pedagog,  reditel@msobrnice.cz

Bc. Martina Honová, DiS. – učitelka, ředitelkou pověřená k zastupování

Bc. Baumannová Monika– učitelka

Havránková Anita, DiS. –  učitelka, speciální pedagog

Holá Monika, DiS. – učitelka

Mgr.  Žídelová Tereza – učitelka

 

Pedagogičtí pracovníci– asistentky pedagoga

Hanková Lenka

Martina Mazán

 

Nepedagogiští zaměstnanci:

Bc. Lenka Zárubová – ekonom školy, personalista, ekonom@msobrnice.cz

Ing. Anita Vejlupková DiS. – pověřenec pro ochranu osobních údajů

Simona Nekvindová– provozní zaměstnanec

Kamila Zikánová – kuchařka

Jana Tesárková- kuchařka