Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Aneta Vejlupková kontakt: vejlupkova@ouobrnice.cz