Podpora práce učitelů

Naše mateřská škola je zapojena jako pilotní škola do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) ve spolupráci s NÚV Praha

  • oblastí společného zájmu zúčastněných stran je společné vytváření systému, který umožní efektivní rozvoj gramotností v praxi mateřských a základních škol více na http://www.ppuc.cz

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726