Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Naše mateřská škola je v období od 1.9.2019 do 31.8.2021 zapojena do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony pro MŠ a ZŠ II.“

Projekt nese název ,,Vzděláváním ke vzdělání v Mateřské škole Obrnice 2 “, s reg. číslem : CZ .02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015550

V MŠ budou probíhat tyto aktivity:

Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT