Ve SLŮŇÁTKÁCH vzdělávají naše děti:

Mgr. Vladimíra Pechanová

Bc. Martina Honová, DiS.

Jana Mašková- asistent pedagoga