Bezpečná školka

Naše mateřská škola je zapojena do celorepublikového projektu:

,,BEZPEČNÁ ŠKOLKA“

Cílem je důkladně ve zvýšené míře dbát na bezpečnost a ochranu zdraví našich dětí v silničním provozu.
Věříme, že tyto aktivity, milí rodiče přivítáte a společně s námi se budete spolupodílet na vštěpování zakladních pravidel bezpečnosti dětí při přecházení vozovky, chůzi po přechodu, chůze mimo chodník, ale i jízdě na kole. Těšíme se na spolupráci s Vámi a setkání na akcích zaměřených na tuto tematiku.

Podrobné informace o projektu můžete získat na www.bezpecnaskolka.cz