Záchranný kruh

Spolupracujeme s neziskovou organizací Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce.

Společně vyvíjíme a realizujeme systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

www.zachranny-kruh.cz