Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování- Šablony pro MŠ a ZŠ I.“ od 1.9.2018 do 31.8.2019

Projekt nese název ,,Vzděláváním ke vzdělání v Mateřské škole Obrnice“, s reg. číslem : CZ .02.3.68/0.0/0.0/16_22/0003635

V MŠ budou probíhat:

  • odborně tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ- čtenářská, matematická gramotnost,
  • podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě
  • podpora polytechnického vzdělávání
  • podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí

V MŠ se budou pedagogové vzdělávat v oblastech:

  • matematická gramotnost
  • čtenářská gramotnost
  • osobnostního rozvoje
  • specifikace práce s dvouletými dětmi

Pedagogové budou sdílet zkušenosti různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.