Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – rok 2017 + odpověď

V roce 2017 nebyla organizaci doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v pozdějším znění.