Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – rok 2021 + odpověď

V roce 2021 nebyla organizaci doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v pozdějším znění.